W dniu jutrzejszym (8.09.2011) o godzinie 14:00 w Mieroszowie (następnie w Rybnicy Leśnej) odbędzie się posiedzenie Komisji Ogólnej na temat:

"Informacje w sprawie prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających na eksploatacji złóż melafiru Rybnica I oraz złoża Rybnica Leśna"

http://bip.mieroszow.pl/

Dotyczy powstania nowego kamieniołomu na Klinie oraz powiększenia o ponad 100ha (!) wyrobiska kamieniołomu na Bukowcu.