Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. zdeklasowały 568 podmiotów ubiegających się o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Spółka na  585 prawidłowo złożonych wniosków zajęła 18 miejsce. Pozycja daje dużą szansę na uzyskanie dofinansowania.

W marcu 2013r. Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” stanęła do rywalizacji o dofinansowanie projektu pod nazwą „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenie opieki długoterminowej nad osobami starszymi niesamodzielnymi i przewlekle chorymi”. Do programu zgłosiło się ponad 580 podmiotów z całej Polski, w tym prestiżowe z długoletnim doświadczeniem. Na ocenę wniosku oczekiwaliśmy z umiarkowanym optymizmem, mieliśmy świadomość wartości naszego projektu, ale uwzględnialiśmy również skalę konkurencji – twierdzi Prezes Spółki Barbara Grzegorczyk.

26 maja 2014r. Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich przekazał oficjalnie Zarządowi Spółki informację, że projekt zajął 18 miejsce z liczbą 129 punktów (na 136 możliwych do uzyskania).

To duże wyróżnienie dla Spółki biorąc pod uwagę skalę współzawodnictwa – powiedziała  Prezes Barbara Grzegorczyk.

Remont i dostosowanie obiektu „Waligóra” wraz z wprowadzeniem nowoczesnego programu opieki długoterminowej to koszt 8 306 415 złotych. Dofinansowanie wyniesie 6 645 132 zł, a 20 % tj. 1 661 283 zł Spółka dołoży z własnych środków.

Wysoka pozycja jaką zajął nasz projekt w rankingu polskich przedsięwzięć służby zdrowia, to szczególne podkreślenie właściwego kierunku rozwoju i wysiłku jaki w ostatnich latach podjęliśmy, zaznacza Prezes - Barbara  Grzegorczyk.

Angażowanie każdych środków w podniesienie standardów bazy pobytowej i podwyższenie jakości opieki długoterminowej, sanatoryjnej czy rehabilitacyjnej w tym wdrażanie nowych rozwiązań to główne cele, jakie stawia przed sobą i z powodzeniem realizuje Zarząd Spółki Sanatoria Dolnośląskie.

Przypomnijmy, że rok 2014 to dla Sanatoriów Dolnośląskich czas dużych inwestycji. W Spółce trwają intensywne prace modernizacyjne obiektu – szpitala Biały Orzeł w Sokołowsku. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 4,8 mln zł. W obiekcie Biały Orzeł będziemy świadczyć usługi w zakresie krótko i długoterminowych pobytów dla osób młodych i starszych wymagających opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

Odnowienie szpitala w Sokołowsku to tylko jedno z wielu wyzwań, które postawiła sobie Prezes Spółki - Barbara Grzegorczyk. Już w II połowie roku oddajemy naszym Kuracjuszom zmodernizowany pawilon II Sanatorium Zimowit w Dusznikach-Zdroju. Z inwestycją wiąże się nie tylko utworzenie nowoczesnych gabinetów zabiegowych i odnowionych pokoi dla kuracjuszy ale wdrożenie nowych programów rehabilitacyjnych. Nowego oblicza doczekała się również  elewacja budynku oraz dach, którego pokrycie wymieniono w całości – dodaje Prezes Spółki. Wkrótce oddamy do użytkowania zmodernizowany punkt żywienia wyposażany w nowoczesne urządzenia i wyposażenie. Zachwycimy kuracjuszy wyjątkową aranżacją wyremontowanej  stołówki – mówi Barbara Grzegorczyk. Po zakończeniu inwestycji sanatorium Zimowit stanie się jednym z nowocześniejszych obiektów tego typu na mapie uzdrowiskowej Dolnego Śląska. Całość przedsięwzięcia wynosi 6,5 mln zł., część tej kwoty zostanie sfinansowana ze środków RPO oraz ze środków własnych Spółki.

Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie pozycji Spółki na dynamicznie zmieniającym się rynku usług medycznych i sanatoryjnych.

Sokołowsko - Waligóra
Sokołowsko - Waligóra Sokołowsko - Waligóra

SU Zimowit - Duszniki
SU Zimowit - Duszniki SU Zimowit - Duszniki
SU Zimowit - Duszniki
SU Zimowit - Duszniki SU Zimowit - Duszniki